Henych 666 - singl 2016Henych 666 - singl 2016  

scarica Flash Player


Nazdar Rocknrollový prasata!!!

CD Psychonaut  
Zámìrnì, doporuèením pøátel nebo omylem, jste se ocitli na oficiálním webu nové skupiny baskytaristy a zpìváka Vlasty Henycha, kterou byl okolnostmi donucen založit poté, co byl vyšachován svými spoluhráèi ze skupiny TÖRR, jenž vytváøel od roku 1986 do roku 2010 a vyprodukoval dvanáct alb.


Název a smysl èísla 666 je všeobecnì znám. Vlasta jím oznaèil svùj první sklepní, (chcete-li undergroundový) hudební projekt v roce 1984, s nímž realizoval kultovní demo Necrofilie. Na tento název tedy navazuje i nyní v roce 2011 nejen pro jeho magiènost, ale i jeho výpoèet. Moudré knihy praví : Seèteme-li èíslo 666 dojdeme k èíslu poètu písmen ve jménu bestie, kterou Ïábel seslal na zem, aby plodila zlo. 6+6+6=18, 1+8=.....9. Jeho obèanské jméno je Vlastimil.......


Vlasta bude i nadále pokraèovat v hudbì, kterou produkoval celý život, ale nyní jen pod svým jménem, symbolem 666 a i spoluhráèi, kterými jsou kytaristé SUSHI KATANA a dr.KASHTAN. Za bubny usedl ADAM. Jejich ID a foto najdete v sekci KAPELA a FOTO.

Skupina natoèila a vydala v roce 2011 maxisingl PSYCHONAUT který obsahuje písnì ZAKREV, TRAVESTIT, PSYCHONAUT a MAGICKÉ NOCI které si mùžete pustit zde v mp3 pøehrávaèi v levém horním rohu webu. Toto CD si mùžete spoleènì s 666 obleèením a rùznými suvenýry objednat v našem e-shopu.

Henych666 odjel koncem roku 2011 celorepublikové turne "Magické noci" spoleènì se spøátelenou skupinou SEVEN a natoèil dva videoklipy v režii španìlského režiséra Jorge Sancheze. V prosinci natáèí kytarová sola do písnì ZAKREV americká legenda a Vlastùv kamarád MIKE HICKEY (VENOM,CATHEDRAL,CARCASS,CRONOS) a nahrávku si mùžete zdarma stáhnout zde na webu jako bonus k cd. Na poèátku roku 2013 odchází za jinou hudbou bubeník ADAM a Kashtan pøivádi svého kamarada ATLETA který usedá za bubny. Bìhem roku je odehráno pár dobrých koncertù a nejzásadnìjší je ùspìšný BasinfireFest. Koncem roku odchází ze zdravotních dùvodù dr.Kashtan a s nim i Sushi Katana z dùvodù osobních. Po novém konkurzu na zaèátku roku 2014 se sestava ustálila a pøišly nové posily na kytarách. Zkušený IAN KODET a velmi mladý konzervatorista LUKY NETÍK. 9.8.2014 Umírá po tìžké nemoci Luboš Kaštánek ex dr. Kashtan. 

14.3.2016 je realizován nový singl JEN JEDNOU / OÈI PLNÝ KRVE ,který je pro posluchaèe ke stažení zdarma vèetnì bonusù a obalu zde na webu. Singl byl natoèen za podpory Petra Jandy ve studiu Propast. V dubnu 2016 má premiéru nový videoklip k písni Oèi plný krve v režii Djamy Kandoussi . Na jaøe se do kapely vrací Petr Farkaš -Sushi Katana protože "šestky" opouští Luky Netík s osobními problémy.  


Sekce KONTAKT slouží pro poøadatele, promotéry koncertù a zástupce medií. Tisk, rádia a TV. Pro bìžnou komunikaci s kapelou použijte výhradnì náš profil na Facebooku klikem v pravém horním rohu webu.


Dìkujeme za vaši podporu !


666

  

design by Vlasta Henych and  php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2011    |      http://www.henych666.cz